Năng lực SXKD

Nhà máy sản xuất kinh doanh chính của công ty có diện tích 16.015 m2 , một văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ 52 tỷ đồng, tài sản công ty 118 tỷ đồng. Ngoài ra công ty đã bảo hộ thương hiệu tại các thị trường lớn: Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và thị trường trong nước.

Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị hiện đại hóa dây chuyền sản xuất nên năng lực sản xuất công ty được nâng lên rõ rệt. Hiện nay công ty sản xuất tại chỗ 6.000 tấn nguyên liệu/năm, sản lượng thành phẩm nhân điều xuất khẩu 2.600 tấn với giá xuất khẩu bình quân 7.9 USD/kg thì doanh số xuất khẩu đạt khoản 18 triệu USD tương đương gần 400 tỷ VNĐ.